sida-bg

Företagskultur

Företagsändamål

Grön teknik, skapa bättre liv

f9
v

Vårt uppdrag

Leder utvecklingen av kemikalien och
läkemedelsindustrin med bioteknik

Företagsvision

En ledare inom grön kemi och läkemedel

uuyuy
f312

Kärnvärde

Innovationsledare, strävan efter excellens, altruism och själv-
intresse, till gagn för mänskligheten

Företagsanda

Innovation, framsteg, hängivenhet, hängivenhet

ico44