55a40d0f-8ca1-4626-b3d5-db9c38352ae2

FoU-team

SyncoZymes FoU-team har totalt mer än 100 personer, inklusive många enastående yrkesverksamma inom områdena utveckling av biologiska enzymer, utveckling av läkemedelssyntesprocesser och forskning om läkemedelskvalitet.